fbpx

De M is van MUDELLO & MUDELLI

Vorige keer sprak ik nog over de L van Loslaten, maar nu gaat het om kansen vastpakken. Zoals je weet ben ik blogs aan het schrijven onder het kopje ‘Alfabet verslaving en herstel’. Dat ik MUDELLI en MUDELLO hierin wel móét noemen, zal je begrijpen.

In deze twee bedrijven zit alles wat verslaving en herstel ís. MUDELLO is het bedrijf van en voor de verslaafde en MUDELLI is van en voor de naaste van de verslaafde. Een cadeau van ons en voor ons om hiermee bezig te mogen zijn.

Het is alweer drie jaar geleden dat ik op de knop duwde op mijn laptop. De knop was het startsein van mijn herstel én het startschot van mijn proces naar een nieuwe ‘ik’. Eigenlijk durf ik nu wel te zeggen naar mijn eigenlijke ‘ik’, niet eens nieuw dus, maar juist heel oud, heel authentiek.

Via een lange weg, van intake, naar een psycholoog, naar een psychiater om vervolgens de opname te krijgen in de detox, daarna de voorbereidingstijd in een kliniek, naar de uiteindelijke kliniek in Zuid Afrika en uiteindelijk weer terug naar huis. Dit alles was in een tijdspanne van zo’n 11 weken. En daarna een traject van dertien weken in de nazorg en tegelijkertijd tot en met nu, heb ik me in de zelfhulpgroepen begeven en heb ik me omringd met mensen die hetzelfde pad bewandelen. Waarom? Omdat deze mensen aan dezelfde ziekte lijden en dezelfde normen en waarden delen; die van liefde, respect, zorg voor anderen en bovenal omdat ze snappen dat het gebruik van middelen en alcohol tot niets leidt! Parallel aan dit pad liep het pad van mijn naasten, mijn kinderen en die van mijn vrouw. Maar ook van de mensen die mij een warm hart toe dragen. De meesten van hen moesten óók opnieuw leren om te gaan met de ziekte verslaving. Degenen die daartoe bereid waren, kon ik in mijn omgeving houden, degenen die dat niet wilden, zie ik niet of nauwelijks meer.

Het heeft mij zo enorm geholpen dat ik al deze mensen heb mogen spreken en mogen ontmoeten: door hen ben ik nu wat ik nu ben: een gelukkig persoon! Die geen middelen nodig heeft om met zijn gevoelens van pijn en verdriet om te gaan. Die geen alcohol nodig heeft om het gezellig te hebben. Die niet de schone schijn op hoeft te houden, zodat anderen dan denken dat het goed met mij gaat. Door hen ben ik in staat om goed voor mijzelf te zorgen en daarmee voor mijn directe omgeving. Doordat mijn vrouw, die logischerwijs, verreweg de meeste schade heeft ervaren, óók naar zichzelf durfde te kijken en óók inzag dat zij wat te doen heeft in háár houding en gedrag, werd de fundering onder mijn herstel vele malen sneller bewerkstelligd.

Samen in herstel gaan wérkt! Het verhoogt de kans van slagen en het is dan ook ongelooflijk dat er zo weinig aandacht wordt gegeven binnen de verslavingszorg aan juist die groep: de naasten. Het is er wel hoor, maar het is zó vrijblijvend, zo dun, zo broos, dat ik durf te concluderen dat het belang ervan duidelijk onderschat wordt.

Hoe mooi is het dan ook dat Wendy en ik de koppies bij elkaar gestoken hebben en dat wij gaandeweg ons herstel er steeds meer van overtuigd raakten dat WIJ dit dan maar moesten gaan initiëren. En zo geschiedde, nadat we vele angsten, en vele mitsen en maren naast ons neer gelegd hadden. We hebben het gewoon aangedurfd om al onze financiële en ‘buitenkant’ -zekerheden los te laten en met passie en vol overgave al onze ervaring te bundelen op een manier die werkelijk helpend is voor verslaafden en hun naasten!! Dat we vanaf nu juist díé mensen kunnen gaan helpen die met dezelfde problemen kampen als wij een aantal jaar geleden!

De behandelaren die mij toentertijd hebben geholpen, hebben mij zeer geïnspireerd. De liefdevolle manier, zoals ze mij in herstel hebben geholpen, dat is de manier die ik nu ook gebruik. En weet je wat het mooie is? Wendy en ik hebben daar de oprechte aandacht voor de naaste(n) aan toegevoegd. Zo denken wij dat we ons steentje kunnen bijdragen aan dit grote probleem: het probleem van verslaving. Dat wij de mensen precies dáár kunnen helpen waar ze het nodig hebben en dat we een heel goede fundering kunnen leggen onder het herstel van zowel de verslaafde, als van de naaste! Sterker nog: wij zijn ervan overtuigd dat we mensen een plezieriger leven kunnen bieden, dan dat ze ooit eerder hebben ervaren; zelfs vóórdat de verslaving zijn intrede deed! Toevallig of niet: vanavond zullen we onze allereerste groep ontvangen. Een groep moedige naasten, die wij mogen gaan helpen om beter voor zichzelf te zorgen. Ontzettend veel zin in!

We doen dit onder de letter M; de M van MUDELLO & MUDELLI.

 

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog of wil je contact met mij voor hulp aan de verslaafde, of juist met mijn vrouw voor hulp aan de naaste(n); schroom niet om het contactformulier in te vullen. We hebben dan binnen 1 dag contact. www.mudello.nl/contact

Robert Drosterij | www.mudello.nl | interventies | counseling | nazorg voor verslaafden en hun naasten